; Cây thuốc: 1000 cây thuốc nam quý mọc khắp mọi miền Việt Nam

Cây thuốc